U bent hier

Actueel

Het kabinet streeft samen met gemeenten naar een groter aanbod van middenhuurwoningen. Een aantal aanbevelingen van de Samenwerkingstafel middenhuur wordt nog voor de zomer verwerkt in het wetsvoorstel Maatregelen Middenhuur.

Deze MG-circulaire (2018-01) betreft het huurprijsbeleid per 1 januari 2018 en per 1 juli 2018.

Een goed functionerend en toekomstbestendig segment middenhuur is essentieel voor de woningmarkt. Een te kleine voorraad middenhuur is een bedreiging voor de lokale woningmarkt en daarmee voor het leef- en werkklimaat in de grote(re) steden.

In de nieuwe longread van het ministerie van BZK staat het thema wonen en zorg centraal.

Het gemiddelde aan huurstijgingen bij woningcorporaties mag volgend jaar niet hoger zijn dan 2,4 procent. Het optrekken van de huur na een verhuizing telt daarin mee. Op huishoudniveau mogen in het zogeheten gereguleerde segment de huren met maximaal 3,9 procent stijgen.

Met de economische groei trekt de vraag naar woningen sterk aan, met name in stedelijke gebieden. Met een woningvoorraad die past bij de huidige en toekomstige vraag van haar inwoners, blijft een stad vitaal en aantrekkelijk.

Om uitwonende studenten te informeren over hun recht om een te hoge huurprijs aan te laten passen, start het Ministerie van BZK vanaf 24 november met een social media campagne.

Wie inzicht wil hebben in de haalbaarheid van het definitief transformeren van (leegstaande) gebouwen naar woningen, kan daarvoor de online Regelhulp VastgoedTransformatie raadplegen.

Het Rijk gaat in stedelijke gebieden met de grootste vraag naar woningen een actievere en regisserende rol spelen. Op korte termijn starten gesprekken met gemeenten, woningcorporaties, bouwers en investeerders.

Geld op de bank levert bijna niets op. Daarom kopen steeds meer mensen een woning om te verhuren. Dat kan een goede investering zijn als je de regels kent. Want verhuren is meer dan de sleutel aan je huurder geven en de huur ontvangen.

Pagina's