U bent hier

Actueel

Wat hebben de landelijke en lokale samenwerkingstafels onder leiding van Rob van Gijzel de afgelopen zes maanden tot stand gebracht? ‘Op dit moment zitten we in een positieve flow. Die moeten we vasthouden!’

In de tweede helft van 2017 moeten 10.000 vergunninghouders worden gehuisvest. Dat is minder dan de eerste helft van dit jaar, waarin een woning nodig was voor 13.000 vergunninghouders. Dit schrijft minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Rijk en belangenorganisaties van gemeenten, bouwers, investeerders, corporaties en huurders, gaan onder leiding van Rob van Gijzel nauw samenwerken om het aanbod aan woningen in het middenhuursegment  te stimuleren. De landelijke samenwerkingstafel, waarvoor vandaag de handtekeningen zijn gezet, is ook klankbord voor Van Gijzel. Hij gaat op verzoek van het kabinet op lokaal niveau partijen bij elkaar brengen voor meer aanbod in het middensegment van de vrije huursector

Platform31 en Expertisecentrum Flexwonen organiseren in samenwerking met het ministerie van BZK de conferentie Doe de flex! - Flexibele woonvormen in Nederland. Tijdens deze conferentie komen voor- en nadelen van de flexibilsering van de woningmarkt aan bod.

Op 6 december a.s. organiseren de directies Woningmarkt en Constitutionele zaken en Wetgeving van het ministerie van BZK een conferentie over het huurrecht, onder de titel ‘Balans in het huurrecht’. De conferentie vindt plaats in de Amaliazaal van het ministerie van BZK.

De vraag naar vrije sector huurwoningen stijgt. Een goed functionerende vrije huursector is van belang om huishoudens te bedienen die behoefte hebben aan flexibiliteit, geen woning willen of kunnen kopen of geen toegang hebben tot de sociale huursector.

Platform31 en Aedes hebben VBTM Advocaten de opdracht gegeven om een zestal modelcontracten voor tijdelijke verhuur te ontwikkelen.

De Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 is gewijzigd. Hiermee is duidelijk geworden voor welke doelgroepen corporaties een tijdelijk huurcontract voor bepaalde tijd van maximaal twee jaar voor zelfstandige DAEB-huurwoningen mogen afsluiten.

Met deze circulaire (pdf) informeert Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) over aanpassingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Per 1 juli 2016 betreft dit aanpassing van een aantal rekenregels.

Pagina's