U bent hier

’Blij met nieuwe wet, maar geef ook duidelijkheid over grijze gebieden’

Kees Vlaanderen

Sinds 1 juli is de wet “Dubbele Bemiddelingskosten” in werking. Die komt er in het kort op neer dat er als er sprake is van tweezijdige bemiddeling geen (bemiddelings)kosten aan de particuliere huurder van de woonruimte in rekening mogen worden gebracht. De NVM vindt de nieuwe wet een verbetering. Toch heeft de NVM in de consultatieronde ook aangedrongen op aanvullende wetgeving. ‘We blijven dat doen om ook duidelijkheid over de ‘grijze gebieden’ te krijgen’, aldus senior beleidsadviseur Kees Vlaanderen.

De NVM is de grootste Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen. De afgelopen jaren heeft de NVM veel aandacht besteed aan de wettelijke regeling rond het in rekening brengen van (bemiddelings)kosten aan huurders. ‘Dat deden we niet alleen richting onze eigen leden, maar ook richting het publiek’, legt Vlaanderen uit. ‘In dat kader hebben we samen met Funda en VGM NL de zogenoemde transparantie-strategie ontwikkeld. Die strategie leidde tot concept-dagvaardingen en een dossier ‘’bemiddelingskosten’’ op de NVM-site. Verder zijn er diverse juridische artikelen verschenen en gaven we meer informatie over de kosten voor de huurder op Funda.’

Positieve reacties

De NVM nam deze maatregel omdat steeds meer leden aangaven last te hebben van makelaars en/of bemiddelaars die de wet overtraden. ‘Zo gaven we op Funda heel duidelijk aan dat huurders die het idee hadden dat ze iets moesten betalen wat ze eigenlijk niet hoefden op onze website een makkelijk in te vullen brief konden vinden om hun kosten terug te eisen. Bovendien konden ze, als de makelaar daarop niet zou ingaan, een concept-dagvaarding downloaden en invullen. De gedachte achter deze aanpak was dat als we bij het alleen aanspreken van onze leden we eigenlijk niet “de cowboys” in de markt konden bereiken. Terwijl we dat bij het rechtstreeks benaderen van de huurders wel konden. We hebben geen cijfers beschikbaar van hoeveel huurders hiervan gebruik hebben gemaakt. Wel is er veel over gesproken en de meeste reacties waren positief. Ook hebben we gehoord dat een aantal bemiddelaars met deze brieven geconfronteerd zijn. Sommige huurders waren verbaasd dat wij zover met onze voorlichting over deze zaak gingen. Een aanmaning is ook best vergaand. Maar voor ons was dit eigenlijk de enige manier om ook de niet georganiseerde makelaars te bereiken’, aldus Vlaanderen.

Verduidelijking wet

De NVM legt al jaren uit hoe het wettelijk gezien eigenlijk zit. ‘Het huidige wettelijke verbod op dubbele bemiddelingskosten is ook niet nieuw. Het staat er al jaren in. Alleen was er één uitzondering: bij onzelfstandige woonruimte mochten partijen nog wél afspreken dat niet de verhuurder, maar de huurder de courtage moet betalen. Deze meer dan 25 jaar oude uitzondering is dus per 1 juli 2016 vervallen. Daarnaast wilde de wetgever de bestaande regeling verduidelijken. Inmiddels is volstrekt duidelijk gemaakt dat bij tweezijdige bemiddeling geen kosten bij een particuliere huurder in rekening mogen worden gebracht. Ook niet als er aan de verhuurder geen kosten worden berekend. Onze voorlichting is dus altijd juist geweest en de minister heeft ons daarin ook gelijk gegeven. Zoals gezegd zijn we in grote lijnen positief over de wet. Toch zien we nog een aantal grijze gebieden rond het (niet) mogen doorberekenen van kosten aan huurders. We blijven ons als NVM inspannen om ook daarin nog duidelijkheid te krijgen. Stel, je schakelt op verzoek van de huurder een tolk in. Zijn dit dan loonkosten die niet aan de huurder in rekening mogen worden gebracht, of gaat het hier om bemiddelingskosten die wel doorberekend mogen worden? Geldt voor eenzijdige bemiddeling daarbij hetzelfde als voor tweezijdige bemiddeling? En hoe zit het met de aanvraag van een huisvestingsvergunning? Is dat nu wel “bemiddeling” of niet? Kortom, er zijn nog wat rafelrandjes die niet duidelijk zijn. Maar dat is meer voer voor juristen dan dat dit echt in de praktijk speelt.’