Bouwen, bestemmen en behouden van middenhuurwoningen

Uit de lokale samenwerkingstafels is een aantal algemeen voorkomende hindernissen naar voren gekomen die op meer plekken leiden tot vertraging of zelfs afzien van de realisatie van middenhuur. Op basis van de lokale ervaring zijn handvatten beschikbaar om hiermee om te gaan. Deze handvatten vormen samen de roadmap naar het bouwen, bestemmen en behouden van middenhuur.

Bij elk handvat wordt gekeken wat de oorzaak is van de vertraging, wat nodig is om te versnellen en wie daarin een rol moet spelen. Alle handvatten steunen op de volgende pijlers: meer productie, langdurige beschikbaarheid en betaalbaarheid, een gezond beleggersklimaat en een evenwichtige, passende woningvoorraad. 

De afgelopen tijd hebben twee hindernissen centraal gestaan:

  • Het instrumentarium van gemeenten rondom het bouwen, bestemmen en behouden van middenhuurwoningen; 
  • De transparantie van de markttoets voor het aanbod van nieuwe ontwikkelmogelijkheden voor middenhuurwoningen.

Daarnaast is over verschillende onderwerpen informatie verzameld. Bijvoorbeeld over de oorzaak van een tekort aan middenhuurwoningen, de huidige stand van zaken in de markt, manieren om bouw van deze huizen te kunnen versnellen en mogelijkheden voor sloop en nieuwbouw.

Roadmap: instrumenten voor gemeenten

De VNG, rijksoverheid en Aedes hebben samengewerkt om gemeenten beter inzicht te geven in de mogelijkheden om middenhuurwoningen te realiseren.

Roadmap: transparante markttoets

Uit de lokale Samenwerkingstafels bleek dat de markttoets het realiseren van middenhuurwoningen belemmert. Gemeenten willen eisen stellen aan de maximale huurprijs, zodat de woningen ook echt beschikbaar komen en blijven voor middeninkomens. Gemeenten weten echter niet hoe ze een markttoets moeten publiceren. Beleggers kunnen de publicaties van de gemeente niet goed vinden. Corporaties zijn lang onzeker of zij uiteindelijk het project mogen uitvoeren. Deze onzekerheid zorgt er uiteindelijk voor dat de realisatie van middenhuurwoningen minder goed en snel tot stand komt.

Overige informatie

Deze informatie kan betrokken partijen helpen om snel meer middenhuurwoningen te bouwen, te bestemmen en te behouden.