Landelijke samenwerkingstafel

Aan de landelijke samenwerkingstafel nemen de betrokken koepelorganisaties deel. De landelijke samenwerkingstafel zorgt dat kennis en inzichten worden gedeeld en dat het thema op de agenda blijft staan bij alle partijen. Daarnaast geven zij context bij de lokale ervaringen en toetsen zij de aanbevelingen vanuit de verschillende invalshoeken.

De partijen aan de landelijke tafel zetten zich op landelijk niveau in voor het versterken van het middenhuursegment. Ze denken mee over de insteek van de samenwerkingstafel en de opzet van de lokale tafels. Zij onderschrijven allen dat de bouw van meer woningen snel op gang moet komen. Daar hebben partijen elkaar bij nodig. Informatie vanuit de lokale tafels kan weer tot input leiden voor de landelijke tafel.

Bij de start was duidelijk dat de koepels vaak geen natuurlijke gesprekspartner voor elkaar waren. Dat is in de loop van dit jaar enorm veranderd. De partijen hebben continu constructief meegedacht over oplossingen en verbeteringen. Zo zijn huurders en verhuurders met elkaar in gesprek gegaan over wat redelijke huurprijsontwikkeling kan zijn in het middenhuursegment. Corporaties en investeerders hebben bekeken hoe doorstroming tot stand kan worden gebracht.

Daarnaast is met de koepelorganisaties een roadmap ontwikkeld voor meer middenhuursegment: een aantal routes die de lokale partijen samen kan volgen om goed en snel te komen tot meer middenhuur. Tot slot is, mede dankzij de input van de partijen, aan de landelijke samenwerkingstafel een evenwichtig pakket aan aanbevelingen tot stand gekomen.

Deelnemers aan de landelijke tafel

De deelnemers aan de landelijke Samenwerkingstafel waren vertegenwoordigers van de VNG, Aedes, Woonbond, HPP, IVBN, Bouwend Nederland, NVM, Neprom en de Rijksoverheid.


Deelnemers aan de landelijke samenwerkingstafel

Om het gezamenlijke belang en de samenwerking te onderstrepen, is een convenant opgesteld met de partijen. Het convenant is getekend door de VNG, HPP, IVBN, Bouwend Nederland, NVM, Neprom en de Rijksoverheid. Aedes heeft per brief laten weten dat zij het belang van middenhuurwoningen zien en daar graag een bijdrage aan willen leveren. Zij zijn dan ook bereid deel te nemen aan de samenwerking die plaatsvindt aan de landelijke tafel.

De ondertekende partijen zetten in het convenant uiteen hoe zij hun rol zien in de ontwikkeling van het middenhuursegment. Daarbij benadrukken zij onder meer dat het zonder de andere partijen niet gaat lukken om sneller meer middenhuurwoningen te realiseren. De partijen zetten zich gezamenlijk in voor de versterking van het middenhuursegment. Dit gebeurt door constructief samen te werken vanuit het eigen perspectief en met oog voor de belangen van andere partijen.

Het convenant en de inbreng van alle partijen is hier te vinden.