Samenwerkingstafel middenhuur

Meerdere gemeenten hebben behoefte aan middenhuurwoningen, maar vaak verschillen de redenen waarom het middenhuursegment op lokaal niveau niet van de grond komt. Elke gemeente pakt de realisatie van meer middenhuurwoningen anders aan. De Samenwerkingstafel middenhuur, onder leiding van Rob van Gijzel, kan gemeenten hierbij helpen.

Met de Samenwerkingstafels verkennen we waar middenhuurwoningen kunnen worden gerealiseerd, welke partijen daarvoor nodig zijn en welke knelpunten moeten worden opgelost om het doel te realiseren: samen zorgen dat het aantal middenhuurwoningen op lokaal niveau toeneemt.

Lokale samenwerkingstafels

Binnen de lokale Samenwerkingstafel staat een concrete casus centraal die tot een goed einde kan worden gebracht. Dit kan een deal zijn tussen gemeente, belegger en corporatie, maar ook hulp bij het vergemakkelijken van procedures of het vinden van de juiste partners. De lokale Samenwerkingstafel is geslaagd als er daadwerkelijk nieuwe middenhuurwoningen kunnen ontstaan door het gezamenlijke gesprek.

Landelijke samenwerkingstafel

Hoewel de afspraken op lokaal niveau worden gemaakt, is nationale steun heel belangrijk. Daarnaast is het essentieel dat kennis en inzichten worden gedeeld en het thema middenhuursegment op de agenda blijft staan. Daarvoor is een landelijke Samenwerkingstafel opgezet, met landelijke vertegenwoordigers van gemeenten, investeerders, corporaties, bouwers en makelaars.

Resultaten, planning en officiële documenten

Gedurende het hele jaar vinden Samenwerkingstafels plaats in gemeenten. De focus ligt op gemeenten met een krappe woningmarkt en behoefte aan een groter middenhuursegment.

Meld u aan!

Concrete afspraken voor een groter middenhuursegment zijn alleen mogelijk als alle lokaal betrokken partijen meedoen: gemeente, investeerders, ontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties, makelaars en huurders. De Samenwerkingstafel middenhuur kan hierbij helpen.